Packtrain
Packtrain

Vi hjälper sponsorer att aktivera sina partnerskap – kanaloberoende. Vi hjälper också rättigheter att bli mer attraktiva genom att agera som en aktiverings-partner mot sina sponsorer.

Visit Packtrain

CORPORATE INFO

Brand Arena Nordic Group AB
Textilgatan 33
120 30, Stockholm
Org. number: 559110-7619